Slide background

Mänguline ettevõtlusõpe annab finantskirjaoskuse ja algteadmised majandusest

Slide background

Tuleviku ühiskonda juhivad loovad, isetoimivad ning mitmekesised meeskonnad.

Slide background

Aktiivne õppija omandab uusi teadmisi juhendaja kaasabil

Slide background

Majandusõpe saab olla interaktiivne ning põnev

Slide background

Ettevaatust! Ettevõtlikkus on nakkav!

Slide background

Juhendaja suunavad küsimused aitavad õppijal jõuda uute teadmisteni

Slide background

Väljakutsed tekitavad huvi ning panevad koos tegutsema ja õppima

Slide background

Parim õpetaja on valmis küsima suunavaid küsimusi, et õpilane jõuaks ise seosteni

Slide background

Ettevõtlikkust, loovust ja meeskonnatööd arendav õppimisviis

Slide background

Ettevõtlikkus on laste loomuses

Slide background

Emotsioonid aitavad teadmisi paremini meelde jätta

Minu raha

Lasteaiale

 • Tööd ja ametid
 • Raha on kauplemisvahend
 • Raha saab töö eest
 • Vajadused ja soovid
 • Pank on hoiupõrsas
Loe lähemalt

Ettevõtlik pere

Algkoolile

 • Sularaha ja pangakonto
 • Vajadused ja soovid
 • Säästmine
 • Raha saab antud panuse eest
 • Edu alus on meeskond
Loe lähemalt

Ettevõtlik kodanik

Põhikoolile

 • Ettevõtte majandamine
 • Raharinglus
 • Raha tuleb klientidelt
 • Millist väärtust me pakume
 • Milleks maksud
Loe lähemalt

Ettevõtlusküla on ettevõtluse, majanduse ja finantskirjaoskuse aluseid tutvustav rollimäng

Ettevõtlusküla koolitusmängud toimuvad tehislinnakus, kus on esindatud erinevad ettevõtted ning riigiasutused. Mängijad jagatakse rollidesse ning neile antakse rollikohased ülesanded. Mängu käigus õpitakse nägema ja looma seoseid kodanike, majanduse ja ühiskonnna toimimisest. Iga mängu juhendavad koolitatud juhendajad, kes abistavad lapsi mängu ülesannete täitmisel ning viivad läbi mänguga seotud õppetegevusi.

Ettevõtlusküla koolitusmäng koondab endasse rõõmsa elamuse ning efektiivse õpikogemuse. Mäng on jagatud etappideks, kus mäng vaheldub tehtu analüüsimise ja uute teadmiste omandamisega. Juhendaja roll on esitada suunavaid küsimusi mängijale, et mängijad enda ja meeskonna teadmisi kasutades jõuaksid seoste leidmiseni mängu ja päriselu vahel.

image